Apel Kołobrzeski

Apel Kołobrzeski

W Kołobrzegu, w dniach 12-14 maja 2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem Przewodniczących Zarządów Kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jednym z efektów bardzo pracowitego spotkania jest Apel Kołobrzeski skierowany do władz państwa, w którym zebrani przypominają o doświadczeniu i dorobku Stowarzyszenia, i wzywają do szerszego uwzględnienia przez rząd w działaniach legislacyjnych systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, budowanego przez PSONI przez ponad pół wieku.

APEL KOŁOBRZESKI

My, Rodzice, członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Zarządów Kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierający każdego roku ponad 25 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, zaniepokojeni nie uwzględnianiem w formułowanych obecnie przez rząd rozwiązaniach legislacyjnych 54. letniego doświadczenia Stowarzyszenia, sprawdzonego w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ponad 100 miastach Polski, apelujemy o:

  • włączenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z NiepełnosprawnościąIntelektualną w proces tworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dotyczących osób z głęboką, sprzężonąniepełnosprawnością, już na etapie opracowywania założeń do projektów aktów normatywnych;
  • uwzględnienie w założeniach projektów aktów normatywnych dorobku Stowarzyszenia, standardów i wypracowanych procedur realizowanych w sieci ponad 400 placówek i stałych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości;
  • uwzględnianie w podejmowanych działaniach obowiązku poszanowania godności każdej osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz realizowanie w pełny i skuteczny sposób wszystkich praw człowieka, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Apel przyjęty w dniu 14 maja 2017 przez 101 osób, podczas Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Przewodniczących Zarządów Kół.

Apel Kołobrzeski

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Bażanowice

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce CookiesKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności
X