Klub Górski Świstaki


Z inicjatywy pasjonatów górskich, którzy są, ale także byli, pracownikami OREW  zrodziła się w 2012 roku idea swoistego „zarażenia” naszych wychowanków naszą pasją czyli miłością do gór i aktywności ruchowej. Jak pisze Sherry „Jesteś na tyle interesujący, na ile głębokie są twoje zainteresowania” − w duchu tej myśli kilkoro  pracowników, organizując cykliczne piesze wycieczki górskie z udziałem podopiecznych podjęło się poprawy ich sprawności fizycznej oraz budzenia zainteresowań turystyką górską poprzez wielokierunkowe, emocjonalne i aktywne zaangażowanie naszych wychowanków.

Motywowani radością, z jaką nasi wychowankowie pokonywali kolejne kilometry w górach, podjęliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na zakup odpowiedniej odzieży turystycznej i plecaków, by zwiększyć  komfort ich  aktywności ruchowej. W 2013 roku Bank WBK Zachodni docenił nasze zaangażowanie i działalność dotacją finansową w ramach  projektu „ Zdobywamy szczyty- łamiemy stereotypy.”

Priorytetowym założeniem naszego Klubu Górskiego „Świstaki” jest propagowanie wśród wychowanków aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, a także integracja z lokalną społecznością. To właśnie turystyka górska uatrakcyjnia i poszerza wachlarz możliwości zajęć ruchowych i wspomaga proces rehabilitacji poprzez kształtowanie pożądanych cech motorycznych tj. siła i wytrzymałość.  Wycieczki naszego klubu są także doskonałą okazją, by kształtować wśród  podopiecznych przekonania o potrzebie ochrony środowiska naturalnegooraz uwrażliwiać  na piękno fauny i flory regionu. Góry sprzyjają ponadto kształtowaniu takich cech charakteru jak: odpowiedzialność,  pokora, cierpliwość, wytrwałość, silna wola, a także umiejętności przetrwania trudów i niewygód związanych np. ze zmianą warunków atmosferycznych.

Bardzo istotnym  celem naszych wycieczek  górskich jest również budowanie  zaufania i wzmacnianie więzi w grupie, a także empatycznego podejścia do współtowarzyszy wypraw i poczucia odpowiedzialności za grupę jako całość. Góry pomagają doskonale opanować zasady odpowiedzialności za swój sprzęt, racjonalnego gospodarowania czasem, zapasem wody, czy jedzenia, a także uczyć oceniać  i przewidywać warunki atmosferyczne oraz  ich skutki. Ponadto dążenie do celu (szczytu) i jego osiąganie, lub również czasem świadoma rezygnacja z jego zdobycia, uczy pokory i podwyższa samoocenę oraz wiarę we własne siły. Dodatkowym autem naszych wypraw jest trening umiejętności społecznych, a więc korzystania z środków komunikacji podmiejskiej, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad ochrony środowiska poprzez poznawanie praw przyrody i bestialskiego wpływu człowieka na środowisko.

Na koniec nasz imponujący dorobek górski, a więc wykaz szczytów, które udało się zdobyć naszym wychowankom hartem ducha i siłą własnych mięśni:

- Tuł 621 m.np.m

- Trzy Kopce Wiślańskie 810 m.n.p.m.

- Orłowa 813 m.n.p.m.

- Równica 883 m.n.p.m.

- Mała Czantoria  866 m.n.p.m.

- Błatnia 892 m.n.p.m.

- Wielka Czantoria 995 m.n.p.m.

- Szyndzielnia 1028 m.n.p.m.

- Klimczok 1117 m.n.p.m..

- Barania Górska  1220 m.n.p.m.

 

 

 

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001