OREW


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych od urodzenia do 25 roku życia ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wymagają pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie to miejsce wyjątkowe, w którym zespół wysokiej klasy specjalistów dba o godność i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rehabilitując, ucząc i wychowując naszych podopiecznych pragniemy stworzyć im nie tylko jak najlepsze warunki rozwoju, ale także pomagamy odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wspieramy ich bliskich, by mogli sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt pojawienia się w ich życiu niepełnosprawnego dziecka, by byli jak najlepiej przygotowani na wspólne z nim życie, by wreszcie potrafili przekształcić własne – często niezwykle bolesne – doświadczenia, w umiejętność dzielenia się nimi z innymi, tym samym - w bardzo szczególny sposób - innym pomagając. Głównym celem prowadzonych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczym działań jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc (rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, terapeutyczna, psychologiczna i logopedyczna), umożliwiająca:

 • podjęcie wczesnego oddziaływania terapeutycznego wobec dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka okołoporodowego;
 • podjęcie wczesnego oddziaływania w przypadku dzieci opóźnionych w rozwoju psychoruchowym;
 • poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności;
 • usprawnienie w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym;
 • zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia;
 • sprzyjanie rozwojowi osobowości i utrzymywaniu dobrej kondycji psychicznej;
 • rozwijanie procesów poznawczych;
 • prowokowanie do zainteresowania otaczającym światem;
 • motywowanie do nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie;
 • pobudzanie zainteresowań, rozwijanie indywidualnych uzdolnień oraz umożliwienie samorealizacji;
 • osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej;
 • efektywną współpracę z rodzicami w procesie terapeutycznym oraz wsparcie w sytuacjach trudnych wynikających z wychowywania dziecka niepełnosprawnego;

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę tj.: lekarza neurologa, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów - specjalistów NDT Bobath, logopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego.

Wczesna interwencja

Wczesna Interwencja istnieje przy OREW od 1997 roku. Obejmuje opieką dzieci od urodzenia do 7 roku życia u których rozwój psycho-ruchowy jest zagrożony lub opóźniony, nieharmonijny. Placówka w ramach Wczesnej Interwencji zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową diagnozę lekarską, psychologiczną, logopedyczną oraz ocenę stanu ruchowego dziecka. Prowadzony jest wieloprofilowy program usprawniania w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka, zapewnia wsparcie psychiczne rodzin. Dzieci objęte są opieką wielospecjalistycznego zespołu w skład którego wchodzą: lekarz neuropediatra, lekarz rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie i pedagodzy specjalni. Wczesna diagnoza i terapia jest szansą dla dzieci na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych tak by lepiej mogły funkcjonować w rożnych sytuacjach życiowych. Dla rodziców wczesna interwencja jest szansą na zrozumienie dzieci, wzmocnienie  swoich rodzicielskich kompetencji i zaakceptowania sytuacji jaką jest wychowywanie dziecka z zaburzeniami rozwoju.

Świetlica Terapeutyczna

Została zorganizowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów kończących etap edukacyjny, a chcących w ciekawy sposób wypełnić swój dzień. Głównym zamysłem kadry pedagogicznej było stworzenie podopiecznym możliwości dalszego rozwijania zainteresowań, podnoszenia ich kompetencji i utrwalania umiejętności zdobytych w poprzednich latach edukacji. Podopieczni świetlicy wzmacniają poczucie swojej wartości poprzez działania twórcze, takie jak: malarstwo, grafika, fotografia cyfrowa i tradycyjna, ceramika, haft, teatr, muzyka, sport i karate tradycyjne. Celem terapeutów jest wydobycie indywidualnych predyspozycji podopiecznych, których ujawnienie być może zagwarantuje im w przyszłości podjęcie pracy zarobkowej.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Bażanowice

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Cieszyn

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce CookiesKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności
X