Pierwsza relacja z postępów z budowy naszego ośrodka

Pierwsza relacja z postępów z budowy naszego ośrodka

Obecnie wykonane prace budowlane:

-korytowanie i zasypka tłuczniem pod drogę technologiczną dojazdową przy budynku,

-zabezpieczenie fundamentów zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia ścianką betonową zbrojną ścianką stalową,

-wykonanie fundamentów w części niskiej budynku na parterze pod ściany działowe,

-podbudowa pod ściany nośne wewnątrz budynku części niskiej,

-skucie tynku na ścianach zewnętrznych

-skucie tynków na ścianach wewnętrznych i przygotowanie wnęk pod belki stropowe

-murowanie ścian wewnątrz budynku w części niskiej

-wykonanie belek nadproży drzwi wewnętrznych

-dostawa belek stropowych

-wykonanie kanalizacji zewnętrznej deszczowej

cdn.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001