Kolejne postępy z budowy

Kolejne postępy z budowy

Akt. prac budowlanych( stan na grudzień 2018)

-montaż stropu I pietra z belek i pustaków,

-wykonanie wylewki betonowej na I piętrze,

-wykonanie ścian wewnętrznych z cegły na parterze ,

-montaż kanalizacji deszczowej - wykopy i studnia betonowa,

-zasypane wykopy na trasie kanalizacyjnej,

-wykonanie stropu - montaż belek stropowych nad parterem części niskiej,

-wykonanie wylewki betonowej na stropie części niskiej,

-montaż zbrojenia wieńców przy ścianach w stropie,

-zamurowanie kanałów spalinowych,

- montaż studni betonowej w wykopie na kanalizacji odpływowej,

-demontaż dachu części niskiej - przygotowanie pod montaż nowego dachu-konstrukcja

cdn.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001