Postęp prac z budowy-listopad

Postęp prac z budowy-listopad

Zobaczcie jak nasz ośrodek pięknieje z firmą www.faktoria-ab.pl/

Akt. prac budowlanych (stan na 28 listopada 2019)

-podbudowa tłoczniowa pod nawierzchnię placu,

-montaż nawierzchni placu przed budynkiem,

-montaż wentylacji w budynku,

-obudowa kanałów wentylacyjnych płytami karton gips,

-montaż centrali wentylacyjnej,

-montaż platformy windy oraz urządzeń sterujących przy windzie,

-montaż przyłącza gazowego do budynku,

-montaż komina dla przewodów wentylacyjnych,

-dostawa rur PE dla przyłącza wodociągowego do oczyszczalni,

-wykonanie wykopu dla przyłącza wody do oczyszczalni,

-wykonanie wykopu dla podłączenia kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni,

-wykop dla przewodu energetycznego zasilającego oczyszczalnie,

cdn.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001