Akcja Rekrutacja

Akcja Rekrutacja

Trwa nabór do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do odwiedzenia naszej placówki na ul. Zamkowej 4 lub do kontaktu: pod nr. tel.: 33 858 05 89; mail: kontakt@psonicieszyn.org.  

Od ponad 25 lat prowadzimy placówkę, która w sposób kompleksowy uczy, rehabilituje i wychowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną, zapewniając im przy tym odpowiednie warunki i dostosowując swoje działania do ich wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Dla każdego z podopiecznych opracowany zostaje program edukacyjny i rehabilitacyjny. Tworzymy i prowadzimy programy wspierające i przygotowujące osoby z niepełnosprawnością do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Nasi podopieczni mają zapewniony szereg zajęć i terapii, który nie często spotykane są w innych placówkach. Zapewniamy: dogoterapię, hipoterapie, hortiterapię, hydroterapię, zajęcia kulinarne i pływackie oraz wyjazd na zieloną szkołę.

Do Ośrodka przyjmujemy:

- dzieci od 6 roku życia z niepełnosprawnością sprzężoną, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny – zajęcia edukacyjno-terapeutyczne;

- dzieci od 3 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

 Wymagane dokumenty:

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych;

- orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- skierowanie od lekarza na rehabilitację;

- zgoda dyrektora szkoły macierzystej na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub szkolnego poza szkołą;

- wniosek złożony przez rodziców lub jednego z rodziców o przyjęcie dziecka do placówki.

 

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001