Biuletyn Informacji Publicznej


1.Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane, numer sprawy ( ZP.1.2021 ):

Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bazanowicach Etap II (pliki do pobrania)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o posiadanych środkach

ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_10.06.2022 •  modyfikacja_SWZ_przesunięcie_terminu_10.06.2022

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_22.03.2022 • zmiana terminu otwarcia oferty

modyfikacja_SWZ_przesunięcie_terminu_14.12.2021 • ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_15.12.2021 

ogłoszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu • modyfikacja_SWZ_przesunięcie_terminu_06.10.2021

ogloszenie_o_zamowieniu • SIWZ • BUD B - dokumentacja projektowa, podstawowa • BUD B - dokumenty formalno-prawne • BUD B - przedmiary robót, wg dok. podstawowej • BUD B - wytyczne projektowe, rysunki • Budynek B - PRZEDMIAR, tabela elementów

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy • zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu • zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 • załącznik nr 6 projekt umowy • Wytyczne projektowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.„Dostawa fabrycznie nowego autobusu 18 osobowego (17+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie”, nr zamówienia ( ZP.4.2021 )

zawiadomienie o wyborze oferty

informacja z otwarcia ofert •  informacja_o_posiadanych_środkach

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_zamowienia • modyfikacja_SWZ_przesunięcie_terminu

ogloszenie_o_zamowieniu • SWZ • zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy • zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu • zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 • zalacznik_nr_6_projekt_umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Dostawa fabrycznie nowego autobusu 18 osobowego (17+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie”, nr zamówienia ( ZP.3.2021 )

uniewaznienie_postepowania

informacja z otwarcia ofert • informacja_o_posiadanych_środkach

odpowiedzi na pytania 27.08.2021

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu • Modyfikacja SWZ 25.08.2021

ogloszenie_o_zamowieniu • SWZ • zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy •  zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu •  zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 • zalacznik_nr_6_projekt_umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Dostawa fabrycznie nowego autobusu 18 osobowego (17+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu 3 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie”, nr zamówienia ( ZP.2.2021 )

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert • Informacja o posiadanych środkach

ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu • modyfikacja 17.08. SWZ

ogloszenie_o_zamowieniu_ • SWZ • zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy • zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu • zalacznik_nr_3_oswiadczenie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr_4_zobowiazanie_ podmiotu udostępniającego • zalacznik_nr _5_oswiadczenie_art.117_ust .4 • zalacznik_nr_6_projekt_umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, numer sprawy (ZP.272.1.2018):

Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Bażanowicach - I etap. (pliki do pobrania)

ogloszenie_o_zamowieniu • SIWZ 

Modyfikacja SIWZ: Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pyt 1

Informacja z otwarcia ofert: informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.3: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogloszenie o wyborze oferty cz.1 i 2: Zawiadomienie o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, numer sprawy (ZP.272.2.2018):

Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Bażanowicach - II etap. (pliki do pobrania)

Ogloszenie_o_zamowieniu • SIWZ_1 

Informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty część I i II: Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

 

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001