Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach


O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach została utworzona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest szkołą nowoczesną, dostosowaną do potrzeb uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, przyjazna rodzicom, w której edukacja i rehabilitacja są profesjonalnie prowadzone. Praca z uczniem opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez zespół specjalistów na podstawie wielospecjalistycznej oceny, zawierających realne cele i zadania mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia. Szkoła realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnościami.

W szkole zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadające wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ustawicznie podnoszący swoje kompetencje zawodowe. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, tak by jak najlepiej rozwinąć jego kompetencje osobiste, komunikacyjne i społeczne a tym samym przygotować go do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu dorosłym.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

  1. Wniosek o przyjęcie
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  4. Skierowanie od lekarza do ośrodka rehabilitacji dziennej

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001