Rodzice


WCZESNA INTERWENCJA

Co powinno zaniepokoić rodziców u niemowlaka?

(od urodzenia do 1. roku życia)

− głowa cały czas zwrócona w jedną stronę

− problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się)

− stały płacz, krzyk

− prężenie się, napinanie

− asymetryczne ułożenia tułowia i kończyn

− nie może utrzymać głowy

− nadmierna wiotkość kończyn

− słabiej wyrażone ruchy spontaniczne kończyn lub ich nieprawidłowe ułożenia

− brak kontaktu wzrokowego

− dziecko zbyt spokojne, „leniwe”

− słabo reaguje na otoczenie (np. nie reaguje na głosy bliskich osób, nie reaguje na światło)

− wymaga częstego bujania

− nie siada, nie chodzi we właściwym czasie

− nie rozumie prostych poleceń

− nie wyciąga rączek do zabawek, nie chwyta

− nie mówi pojedynczych słów.

Co powinno zaniepokoić rodziców u małego dziecka?

(powyżej 1. roku życia)

− nie chodzi

− nie mówi

− wyraźnie unika kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego

− ma problemy z koncentracją uwagi (nie skupia się na żadnej czynności)

− nie reaguje na własne imię

− je wyłącznie wybrane potrawy (np. tylko z ziemniaków)

− jest nadwrażliwe lub niedostatecznie wrażliwe na dźwięki, dotyk

− ma trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Jeżeli coś Cię zaniepokoiło w rozwoju dziecka, zwróć się do lekarza rodzinnego i poproś o skierowanie do Ośrodka rehabilitacji dziennej lub innej placówki w waszej okolicy, zajmującej się pomocą małym dzieciom.

PAMIĘTAJ!

Wczesne rozpoznanie problemów rozwoju dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Potrzebujesz informacji szczegółowych lub dokładniejszych?

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (lub w innej placówce, do której chodzisz ze swoim dzieckiem) specjaliści służą pomocą i odpowiedzą na szereg nurtujących Cię pytań:

  • Psycholog dokona oceny rozwoju psychicznego dziecka tzn. jego możliwości intelektualnych, stanu emocjonalnego i społecznego, a także wesprze Cię w tych trudnych dla Ciebie chwilach. Będzie można omówić z nim problemy z jakimi się spotykasz na co dzień m.in. jak zawiadomić rodzeństwo o niepełnosprawności siostry lub brata, jak sobie poradzić z ciekawskimi sąsiadami, czy jak zaakceptować niepełnosprawność dziecka.
  • Lekarz wyjaśni Ci, co oznacza diagnoza i czym rozpoznanie może skutkować w przyszłym życiu Twojego dziecka. W razie potrzeby wprowadzi leczenie farmakologiczne, zadecyduje o przeprowadzeniu odpowiednich badań.
  • Fizjoterapeuta oceni poziom rozwoju ruchowego dziecka, nauczy Cię podstawowych ćwiczeń i zabiegów, podpowie jak wpleść rehabilitację w czynności dnia codziennego lub w zabawę. Pokaże w jakiej pozycji ułożeniowej powinno przebywać dziecko, jaki sprzęt rehabilitacyjny jest dla dziecka niezbędny.
  • Logopeda oceni poziom rozwoju mowy, podpowie w jaki sposób karmić dziecko, jak ćwiczyć narządy artykulacyjne oraz pomoże w wyborze najlepszej metody porozumiewania się z Twoim dzieckiem.
  • Pedagog nauczy Cię jak stymulować rozwój dziecka, w jaki sposób bawić się z nim wykorzystując odpowiednie zabawki i pomoce, podpowie jak prowadzić trening samoobsługi, pokaże ćwiczenia wspomagające rozwój umiejętności czytania, pisania i liczenia.

PAMIĘTAJ!

Nie bój się pytać! Specjaliści udzielą Ci odpowiedzi na wiele pytań. Jednak pamiętaj, że nikt nie może dokładnie przewidzieć, jaka będzie przyszłość Twojego dziecka – tak, jak nie można przewidzieć przyszłości każdego innego dziecka!

 

OREW, NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

Dobrze wiedzieć

Tak jak wszystkie dzieci, dziecko niepełnosprawne potrzebuje kontaktu z rówieśnikami. Nie chodzi tylko o to, aby zapewnić mu możliwość zabawy lub zajęć w grupie, ale przede wszystkim jest to niepowtarzalna okazja do rozpoczęcia przez nie uczenia się życia. To pierwsze rozdzielenie z matką jest dla wszystkich dzieci pierwszym krokiem do samodzielności. Jest to także dobry moment do przyzwyczajania się przez matkę/ojca/opiekuna do „bycia oddzielnie”, bez dziecka.

Dla niektórych dzieci niepełnosprawnych najlepszym wyborem jest Ośrodek Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczy (OREW). Dotyczy to dzieci o opóźnionym rozwoju, niesamodzielnych w podstawowych czynnościach samoobsługowych, wymagających opieki i pomocy, u których występują równocześnie różne zaburzenia i nieprawidłowości.

Zajęcia w OREW mają charakter zindywidualizowany i dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka.

Rodzina otrzymuje w OREW pomoc w zakresie metod terapii i rehabilitacji dziecka oraz pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego.

Każde dziecko ma zapewniony transport do placówki, a koszty dowozu pokrywa gmina, w której mieszka dziecko.

Przyjęcie do OREW wymaga orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno−wychowawczych wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno−Pedagogiczną.

Pomoc OREW jest nieodpłatna.

 

DOROSŁOŚĆ

KTO POMOŻE CI ZROZUMIEĆ I DOKONAĆ WYBORU DALSZEJ DROGI

Placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie i zatrudnieni w nich profesjonaliści, biorąc pod uwagę Twoje oczekiwania − mogą pomóc Ci podjąć decyzje dotyczące wyboru kierunku dalszej drogi dla Twojego dziecka.

Stowarzyszenia rodziców dzieci niepełnosprawnych są niewątpliwie najlepszym miejscem, gdzie znajdziesz wsparcie w podejmowaniu tych trudnych decyzji!

Nie wahaj się z nimi skontaktować!

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001