Sprawozdania


Stosownie do zapisów art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Sprawozdania są udostepnione w plikach pdf.

Rok 2023

Całkowita kwota otrzymana z darowizn w 2023 roku- 200 383,97 zł

Sprawozdanie Finansowe 2023

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego 2023

Uchwała zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe 2023

Sprawozdanie Merytoryczne 2023

Rok 2022

Całkowita kwota otrzymana z darowizn w 2022 roku- 144 479,00 zł w tym 30 000,00 zł od FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP.Z O.O

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie Niezależnego Bieglego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego 2022

Uchwała zatwierdzająca Sprawozdanie Finansowe 2022

Sprawozdania merytoryczne 2022

 

Rok 2021

Całkowita kwota otrzymana z darowizn w 2021 roku-94 280,64 zł w tym 20 000,00 zł od FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP.Z O.O

Sprawozdanie Finansowe 2021

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdawania finansowego 2021

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego 2021

Uchwała zatwierdzajca Sprawozdanie Finansowe 2021

Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Organizacji Pożytku Publicznego 2021

 

Rok 2020

Całkowita kwota otrzymana z darowizn w 2020 roku-89 876,58 zł w tym 25 000,00 zł od FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP.Z O.O

Sprawozdanie finansowe 2020

1 informacja dodatkowa do SF 2020

Sprawozdanie z badania SF 2020

1 uchwała zatw.SF 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020. 

 

Rok 2019

Całkowita kwota otrzymana z darowizn w 2019 roku-253 649,88 zł w tym 100 000,00 zł od ARSON SP.Z O.O

Wizualizacja_eSPR

Uchwała zatw.SF 2019

II Sprawozdanie z badania SF za 2019 PSONI Koło w Cieszynie 09.2020

Sprawozdanie merytoryczne podpisane

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia

Rok 2018

Wprowadzenie do SF (US)

Raport Biegłego Rewidenta 2018

Rachunek Zysków i Strat (US)

Bilans (US)

Informacja dodatkowa (US)

Sprawozdanie merytoryczne 2018 skan

Rok 2017

Raport Biegłego Rewidenta za 2017 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Rok 2016

Raport Biegłego Rewidenta

Sprawozdania finansowe

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Rok 2015

Raport biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Dodatkowa informacja do sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Rok 2014

Raport i opinia biegłego rewidenta i sprawozdania finansowe za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Rok 2013

Raport i opinia biegłego rewidenta i sprawozdania finansowe za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Rok 2012

Raport Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Dodatkowa informacja do sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Rok 2011

Raport Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

 

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001