Grupa wsparcia


Grupa wsparcia to grupa osób borykających się z podobnymi problemami.

Grupa działająca na terenie naszej placówki od 2009 roku ma na celu umożliwienie kontaktów
z innymi rodzicami,  którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej i mają podobne problemy związane z leczeniem, rehabilitacją i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania grupy dają możliwość wymiany własnych doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Pozwalają także na wymianę różnorodnego rodzaju informacji odnośnie leczenia i terapii dziecka.

Kolejnym ważnym celem grupy jest udzielanie emocjonalnego wsparcia. Nikt nie zrozumie lepiej naszych uczuć, obaw i lęków niż osoba, która znajduje się w takiej samej sytuacji jak my.
W grupie istotne jest zwerbalizowanie swoich problemów i poprzez konfrontację z innymi osobami – nabranie do nich dystansu.

W atmosferze bezpieczeństwa możliwe jest przewartościowanie dotychczasowych doświadczeń,  odreagowanie trudnych emocji oraz zmiana wzorców zachowania. Istotnym zagadnieniem jest również określenie źródeł satysfakcji życiowej i strategii postępowania, pozwalających na osiągnięcie lepszej jakości własnego życia oraz życia wszystkich członków rodziny.

Dla niektórych rodziców bardzo ważny jest sam fakt wyjścia z domu i miłe spędzenie czasu w towarzystwie osób, które nas dobrze rozumieją.

Podstawowe zasady funkcjonowania grupy wsparcia to: partnerstwo, zaufanie i szacunek, unikanie krytyki, zachowanie dyskrecji.

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy, w której decydujący głos mają rodzice naszych wychowanków. To oni decydują o formie spotkań i realizowanej tematyce. Dla wielu rodziców istotny jest walor psychoedukacyjny. Zależnie od potrzeb – część spotkań  prowadzonych jest w formie warsztatowej.

Przykładowe wiodące tematy spotkań z ostatnich lat to:

Zachowania trudne – geneza i metody oddziaływań,

Zaburzenia psychiczne osób z niepełnosprawnością,

Ubezwłasnowolnienie - fakty i mity,

Rola ojca w terapii i wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością,

Rodzeństwo osób niepełnosprawnych,

Kryzysy i zagrożenia w rodzinie,

Uczucie wypalenia,

Jak troszczę się o swoje zdrowie i odpoczywam,

Jak dbać o higienę psychiczną,

Techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych.

W ramach grupy wsparcia corocznie odbywają się też spotkania z przedstawicielami MOPS w Cieszynie na temat ulg i uprawnień dla niepełnosprawnych oraz aktualnych zmian w systemie opieki społecznej.

Na każdym spotkaniu grupy istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z psychologiem i z logopedą.

Serdecznie zapraszamy.

(akt. 14.11.2018)

14.11.2018 na terenie OREW odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem wiodącym spotkania było: Stawianie granic i sytuacje, w których musimy powiedzieć „nie"

W pierwszej części wystąpienia psycholog Maria Konieczna wyjaśniła zebranym pojęcia:  granice osobiste, wewnętrzny krytyk i zniekształcenia poznawcze oraz na przykładach przedstawiła różnice między zachowaniem agresywnym, uległym i asertywnym.           

Następnie omówiła przyczyny zachowań trudnych u dzieci i młodzieży oraz metody oddziaływań w zależności od ich genezy. Podkreśliła znaczenie jasno określonych wymagań i granic (co dziecku wolno, a czego nie może robić) dla jego rozwoju społeczno-emocjonalnego i poczucia bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę na spójny system wychowawczy i konsekwentne podejście ze strony wszystkich dorosłych zajmujących się dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i otwartej atmosferze. Mamy wychowanków chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wymieniały doświadczeniami. Przed spotkaniem grupowym i po jego zakończeniu – zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem lub z logopedą. Wszystkim obecnym paniom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w grupie wsparcia.

Maria Konieczna i Magdalena Pindór.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

+48 33 858 13 64

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Barbara Gozdecka
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Mapa

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się treścią klauzuli informacyjnej.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce CookiesKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności
X