Świetlica terapeutyczna


O nas:

Świetlica Terapeutyczna przeznaczona jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zakończyły realizację obowiązku szkolnego.

Do jej głównych zadań należy

 • Wspieranie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniach do szczęśliwego i jak najbardziej niezależnego życia.
 • Otwieranie życia społecznego przed uczestnikami Świetlicy Terapeutycznej.
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich sferach dorosłego życia.

Zadania te są realizowane poprzez szeroko rozumianą rehabilitację społeczną i zawodową.

Świetlica Terapeutyczna funkcjonuje przez cały rok, 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.00. Jej uczestnikami są dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W ramach podejmowanych działań realizowane są takie terapie jak:

 • Ergoterapia,
 • Arteterapia,
 • Trening kompetencji społecznych,
 • Choreoterapia,
 • Terapia kuchenna,
 • Terapia rekreacyjna,
 • Wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej,
 • Hortiterapia i inne.

W ramach Świetlicy Terapeutycznej wsparcia udziela 3 terapeutów, 1 asystent osoby z niepełnosprawnością, 1 fizjoterapeuta przy wsparciu 3 opiekunów i 1 opiekuna medycznego.

REKRUTACJA

Każda dorosła osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w tym musi posiadać niepełnosprawność intelektualną), która zakończyła realizację obowiązku szkolnego może złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do Świetlicy Terapeutycznej lub może to zrobić w jej imieniu opiekun prawny.

Na pierwszym etapie rekrutacji będzie brana pod uwagę aktualna ilość wolnych miejsc w Świetlicy Terapeutycznej, która pozwoli podjąć decyzję o ewentualnych przyjęciach do placówki oraz o ich liczbie.

Drugim etapem rekrutacji jest wybór spośród złożonych wniosków tych, które spełniają wszystkie wymagania (dorosła osoba, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność intelektualna, zakończenie realizacji obowiązku szkolnego). Osoby te zostaną zaproszone na rozmowę z terapeutą, dyrektorem placówki.

O przyjęciu do Świetlicy Terapeutycznej decyduje dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjecie do Świetlicy Terapeutycznej

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001