Polsko-czeski projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Polsko-czeski projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Polsko-czeski projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Integracja nie zna granic – razem możemy więcej. 

Integrace bez hranic - spolu dokážeme víc.

Projekt rozpoczął się 02.09.2019 i zakłada rozwijanie współpracy polsko-czeskich instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia turystyczno-sportowe, plener malarski, wystawy, wizyty studyjne oraz warsztaty, efektem czego będzie wydanie książki i stworzenie wspólnej kompozycji artystycznej na płótnie. Wspólne działania przyczynią się do podniesienia jakości edukacji i świadomości społecznej.

Partner wiodący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie.

Partner projektu:Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową stanowią przede wszystkim instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

Projekt zakłada objęcie swoim działaniem po stronie polskiej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie, a po stronie czeskiej Materska skola, zakladni skola a stredni skola Slezske diakonie.

Grupę docelową stanowi również społeczność lokalna po obu stronach granicy.

Harmonogram projektu:

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU INTERREG

Integracja nie zna granic – razem możemy więcej. 

Integrace bez hranic - spolu dokážeme víc.

 

Nazwa działania

Miejsce

Data

 

Rajd górski

Chata Hradek

11.10.2019

 

Dzień sportowy na kółkach

Cieszyn

17.10.2019

 

Plener malarski

Karwina

25.10.2019

 

Warsztaty kulinarne

Karwina

13.12.2019

 

Warsztaty kulinarne

Bażanowice

17.01.2020

 

Wizyta studyjna

Bażanowice

08.02.2020

 

Warsztaty muzyczno-rytmiczne

Czeski Cieszyn

06.03.2020

 

Warsztaty sensoryczne

Bażanowice

08.09.2020

 

Wizyta studyjna

Czeski Cieszyn

03.09.2020

 

Dzień Ziemi

Bażanowice

08.09.2020

 

Eko-warsztaty

Bażanowice

08.09.2020

 

Zakończenie właściwej realizacji projektu podczas obchodów

Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Bażanowice

08.09.2020

 

Wędrujące płótno

Wszystkie miejsca,
w których będą realizowane działania.

11.10.2019

        do

15.05.2020

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001