Ogród sensoryczny


W Bażanowicach przy ul. Skotniej tworzony jest ogród sensoryczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów placówek prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. W ogrodzie sensorycznym prowadzona jest edukacja przyrodnicza dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, która nie tylko kształtuje świadomość ekologiczną, ale ma również znaczenie terapeutyczne. Planowanie i prowadzenie prostych obserwacji oraz doświadczeń ilustrujących zmiany w środowisku przyrodniczym, ułatwiają dziecku i młodzieży zrozumienie otaczającego świata. Bezpośredni kontakt z przyrodą w czasie wycieczek i spacerów wpływa na pozytywne nastawienie do środowiska przyrodniczego i ludzi.

W ramach Programu Grantowego „Pepcolandia” otrzymaliśmy dotację, która pozwoliła zakupić kwiaty i krzewy do naszego ogrodu sensorycznego.

Nasi niezastąpieni, w każdej dziedzinie, pracownicy zajęli się przygotowaniem ogrodu czyli sadzeniem i pielęgnacją roślin.

KONTAKT

Nasze dane kontaktowe, napisz do nas.


PSONI Koło w Cieszynie

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

Inspektor ochrony danych osobowych:
Ewa Piotrowska
iodo@psonicieszyn.org

KRS: 0000070261
NIP: 548-10-52-070

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Bażanowicach

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Bażanowicach

ul. Zamkowa 4
43-440 Bażanowice

33 858 05 89

kontakt@psonicieszyn.org

sekretariat@psonicieszyn.orgOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie

ul. Mickiewicza 13
43-400 Cieszyn

33 858 13 64

Rehabilitacja Medyczna

rejestracja@psonicieszyn.org

Świetlica Terapeutyczna

swietlica@psonicieszyn.org

Bank Spółdzielczy w Cieszynie: 12 8113 0007 2001 0002 9304 0001